De foto’s op deze website zijn gemaakt door en eigendom van Groter Worden. De foto’s staan onder bescherming van internationale auteursrechten -ook wel copyright genoemd- volgens Artikel 1 van de Auteurswet 1912 en mogen niet worden verveelvoudigd, gekopieerd, ge(her)publiceerd, opgeslagen, aangepast of gebruikt in welke vorm dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming.

De filmpjes zijn ook gemaakt door en zijn eigendom van Groter Worden. Ze mogen nooit bewerkt worden zonder voorafgaande uitdrukkelijke toestemming. Het is niet toegestaan een kopie van de filmpjes op te nemen op je website omdat Groter Worden wil voorkomen dat oud beeldmateriaal blijft circuleren.

Je mag de filmpjes wel insluiten op jouw website. Maak dan gebruik van de insluit-link van het filmpje op YouTube. Leuk als je dan een link opneemt naar de website van Groter Worden. Delen via social media is toegestaan.

Waarom is deze disclaimer belangrijk?

  1. Ouders en kinderen die meewerken aan de foto’s en filmpjes hebben alleen toestemming gegeven aan Groter Worden voor publicatie.
  2. Het beeldmateriaal wordt nooit voor commerciële doeleinden gebruikt.
  3. Groter Worden zorgt ervoor dat de filmpjes actueel zijn en passend bij de meest recente richtlijnen en wetenschappelijke inzichten. Wijzigen deze dan draagt Groter Worden zorg voor herziening.