Icare jgz start met Mijn kinddossier

Icare Jeugdgezondheidszorg, deelnemer aan Groter Worden, zet een flinke stap haar online dienstverlening met de lancering van ‘Mijn Kinddossier’. Vanaf deze week hebben de ouders van 32.000 kinderen van 0-4 jaar in Drenthe, Flevoland en Veluwe toegang tot dit online ouderportaal.

In het met DigiD beveiligde portaal kunnen ouders op elk gewenst moment groeidiagrammen en opvoedinformatie inzien en adviezen van de jeugdverpleegkundige of –arts nog eens teruglezen. Het is ook de plek waarin men online een afspraak kan maken of wijzigen met het consultatiebureau.

Lees meer …

 

Icare jgz start met Mijn kinddossier

| Nieuws |