Op de leeftijd van drie en vier jaar voeren wij een ogentest uit op het consultatiebureau. Met filmpjes informeren we ouders over dit onderzoek. Uit ervaring weten we inmiddels dat ook peuters deze filmpjes leuk vinden. Kinderen die  met hun ouders meekijken weten precies wat er van hen verwacht wordt. Kortom meekijken werkt!       

Read more

Als je kind drie jaar is wordt tijdens een bezoek aan het consultatiebureau of GGD of CJG een  ogentest gedaan. Hoe zo’n ogentest werkt laten wij je zien in dit filmpje. Bij de ogentest voor driejarigen gebruiken we een kaart met plaatjes. Soms heeft een kind geen zin om mee te werken aan het onderzoek. Bijvoorbeeld omdat hij moe […]

Read more

Als je kind drie jaar is wordt de ogentest gedaan op het consultatiebureau. Deze wordt herhaald als je kind bijna vier is. Hoe deze ogentest werkt zie je in het filmpje Ogentest 4-jarigen. We gebruiken bij deze test een kaart met rondjes (met een opening). Je kind mag aangeven waar het rondje open is. De ogentest wordt […]

Read more