Koemelkprovocatietest

Koemelkallergie komt bij 1 tot 3 % van alle baby’s voor. Als er klachten zijn die wijzen op een mogelijke koemelkallergie kan een jeugdarts adviseren een ‘dubbelblinde’ koemelkprovocatietest uit te voeren. Deze test werd voorheen alleen in het ziekenhuis gedaan, maar kan nu uitgevoerd worden in de vertrouwde omgeving van het consultatiebureau.

De zogenaamde dubbelblinde placebo-gecontroleerde voedselprovocatietest voor de diagnose Koemelkallergie valt onder de basisverzekering. Declaratie van de test is alleen mogelijk als een jgz-organisatie hiervoor een contract heeft afgesloten met een zorgverzekeraar. Jouw jeugdarts en jouw zorgverzekeraar kunnen je hier meer over vertellen.