Wegen en meten

Tijdens een bezoek aan het consultatiebureau meet de assistente de lengte en het gewicht van jouw kind. Bij babytjes meten we ook de hoofdomvang.

Wist je dat …
De assistente als je voor het eerst op het consultatiebureau komt ook de lengte van ouders opmeet?. Op basis daarvan kan de jeugdarts of  jeugdverpleegkundige een voorspelling doen van de latere lengte van jouw kind.