Kinddossier

In de jeugdgezondheidszorg werken we met een digitaal dossier. Wat staat er in het kinddossier? In het digitaal dossier staan gegevens over de gezondheid en ontwikkeling van je kind. Zaken zoals lengte, gewicht, ziekten en medicijngebruik, maar ook veranderingen in de gezinssituatie, verstandelijke en motorische ontwikkeling en gedrag van uw kind. Ook als de arts of verpleegkundige afwijkingen of risico’s signaleren, geven zij dat aan in dit dossier. Dit is nodig om kinderen en hun ouder(s) eventueel op een later moment adequaat hulp te bieden.

Wist je dat …

  • Alleen de artsen, consultatiebureau-assistenten en jeugdverpleegkundigen van de jeugdgezondheidszorg toegang hebben tot het digitale dossier van jouw kind. Zij gebruiken het digitale dossier bij elk contact met het kind of met de ouder(s) om informatie toe te voegen of na te lezen. Uiteraard heb je als ouder(s) ook inzage in het dossier van jouw kind. Voor overdracht van informatie uit het dossier is toestemming van de ouder(s) nodig.
  • Huisartsen, artsen in het ziekenhuis, medewerkers van de jeugdzorg, politie of justitie hebben géén toegang tot de dossiers
  • Het digitale dossier JGZ géén onderdeel is van het elektronisch patiëntendossier.